voorbeeld1.jpg

1. voorbeeld voor markt promo: Accomodatie + horeca + activiteten

voorbeeld2.jpg

2: Accomdatie voorbeeld film

alt tags

3. Shots van omgeving & natuur

voorbeeld4.jpg

4. Activiteiten film voorbeeld, dit voorbeeld is wel wat aan de lange kant. Waar het om gaat is een activiteit + interview

voorbeeld5.jpg

5: voorbeeld van activiteiten film: paintball

voorbeeld6.jpg

6: Activiteiten promo met titels

voorbeeld7.jpg

7: Outro animatie, deze wordt vervangen door logo biestheuvel en komt na iedere video.

voorbeeld8.jpg

8: Voornamelijk de eerste minuut als activiteiten promo

voorbeeld9.jpg

9: Accomodatie voorbeeld zelf gemaakt

voorbeeld10.jpg

10: Voorbeeld van activiteiten promo film (interview + beelden meerdere activiteiten)